Start Archiwum kongregacji Coś na temat powołania filipińskiego
Coś na temat powołania filipińskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez kl. Sławomir   
piątek, 30 września 2005 12:47

powołanie filipińskiePowołanie.

Pełne włączenie do wspólnoty związane jest z formacją, czyli przygotowaniem. Rozpoczyna się ono miesięcznym postulatem, po którym następuje roczny nowicjat, połączony z pierwszym rokiem studiów. Po 6 latach kandydat otrzymuje święcenia kapłańskie. Każdy dom filipiński sam troszczy się o kształcenie kandydatów. Klerycy z oratoriów w Polsce studiują w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i równocześnie są studentami Wydziałów Teologicznych uczelni państwowych broniąc przed sakramentem święceń tytuł magistra teologii. 

Duchowość

Naszą duchowość wyznaczają cztery cnoty:
• pokora
• miłosierdzie
• modlitwa
• radość

Rozwijać w naszej wspólnocie tę duchowość to:
• otwierać się na natchnienia Ducha Świętego,
• rozważać Słowo Boże,
• pozostawać wiernym uczniem Maryi.

Szczególnie radość jest charakterystyczna dla rodzinnej atmosfery naszego filipińskiego domu. Sam św. Filip był zawsze pogodny i w sercu rozradowany. Dlatego zaproponował życie we wspólnocie bez ślubów - oparte jedynie na miłości.

COr?
Jest to znak charakterystyczny, pisany zaraz po nazwisku. Pochodzi od dwóch łacińskich słów: congregatio zgromadzenie oraz oratorium - miejsce modlitwy. Ten skrót wyznacza to, co dla nas najważniejsze: przynależność do wspólnoty i troskę o nasz dom, w którym pragniemy spędzić całe swoje życie (stabilitas loci). Aby owocnie służyć dla zbawienia świata, filipin pragnie trwać w braterskiej wspólnocie. To ona daje prawdziwy fundament wszelkiego działania!!!

Jak zostać Filipinem?
Może i w Tobie zrodzi się powołanie filipińskie....?

Warunkiem przyjęcia do wspólnoty jest świadomość Bożego wybraństwa i chęć przyjęcia stylu życia, jaki nakazuje stan kapłański lub braterski.

Kandydaci do kapłaństwa muszą posiadać świadectwo dojrzałości, natomiast bracia przynajmniej ukończoną zasadniczą szkołę zawodową. Powinni odznaczać się, jak św. Filip, radosnym i pozytywnym usposobieniem oraz łatwością do życia we wspólnocie