Start Archiwum parafii Katecheza na 2 Niedzielę Adwentu
Katecheza na 2 Niedzielę Adwentu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. J.C.   
niedziela, 05 grudnia 2010 12:22

Czym jest Eucharystia ? - nie zmarnować Daru najcenniejszego...

Rozpoczynamy cykl katechez poświęcony tajemnicy Eucharystii. Jesteśmy jej uczestnikami. Bierzemy w niej udział w miarę systematycznie, być może nawet w każdą niedzielę. Może nawet częściej. Widzimy jednak, że nie wszyscy. Co jest powodem ta­kiego stanu? W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy bowiem, że w Najświętszej Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha (KKK 1324). Czy zatem ci, których nie ma na Mszy św. nie chcą spotkać Chry­stusa?

A może nie rozumieją liturgii, jej znaków, symboli oraz tego, co dzieje się podczas celebracji Mszy św.? Chcemy przez ten cykl katechez wprowadzających w misterium Mszy św. przybliżyć Jej znaczenie i pomóc, abyśmy przeżywali ją bardziej świadomie, a co za tym idzie z głębszym odniesieniem do codziennego życia.

A kiedy po raz ostatni, albo czy kiedykolwiek, Eucharystia była dla mnie spotka­niem z Chrystusem żywym, prawdziwym, obecnym?

Skoro Eucharystia to realna Obecność żywego Chrystusa, szansa na spotkanie z Nim i pogłębienie relacji, to może warto wejść w głąb Tajemnicy, która się dokonuje, aby rzeczywiście Go spotkać.

Reforma liturgii dokonana po Soborze Watykańskim II postawiła sobie za cel, aby uczestnicy liturgii byli świadomi, angażowali się w jej przebieg i owocnie, w pełni w niej uczestniczyli. A jak jest ze mną? Zaproszenie jest wciąż aktualne i domaga się osobiste­go zaangażowania, aby przeżyć spotkanie, aby dokonało się zjednoczenie z Chrystu­sem, który w celebracji liturgii staje się dostępny, a więc dokonuje się uobecnienie Jego zbawczego dzieła, tego co dokonał na Krzyżu i podczas Zmartwychwstania. Fizycznie nie było nas przy tych wydarzeniach. Właśnie liturgia czyni je dostępnymi dla nas, ludzi tu i teraz żyjących. Owoce tamtych wydarzeń stają się obecne konkretnie dla mnie. Oznacza to, że Chrystusowe umieranie i Zmartwychwstanie nie jest tylko wspominaną historią ale rzeczywistością obecną i dostępną dla uczestniczącego w liturgii.

Będziemy się wspólnie zastanawiać i szukać rozwiązań aby sprawowanie Mszy świętej było godne, i „odsłaniało" Niewidzialnego Boga, przybliżało do Niego i pozwalało odczuć Jego obecność.

Podczas Mszy św. jak uczy Kościół (zob. OWMR 27), Chrystus Pan jest rzeczywi­ście obecny w czterech takich wymiarach:

- w zgromadzeniu zebranym w Jego imię aby sprawować Eucharystię, zgodnie z obietni­
cą: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt
18,20),

- w osobie szafarza, celebransa Mszy świętej,

- w swoim słowie, bo gdy czyta się Pismo św. sam Bóg mówi do nas,

- a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi

Każdy z tych sposobów obecności Chrystusa jest ważny i świadomość tego niech pozwoli Go spotkać w człowieku, który jest obok mnie - w moim bracie w wierze, w oso­bie kapłana sprawującego Mszę św., w zasłuchaniu w Jego słowo konkretnie do mnie kierowane i wreszcie w Komunii św., kiedy przychodzi by karmić i umacniać mnie swoim Ciałem.

W kolejnych katechezach będziemy przybliżać znaczenie symboli, sprzętów i szat liturgicznych oraz poszczególne części i obrzędy Mszy św., a także ich znaczenie i za­sady czynnego uczestnictwa aby te wymiary Obecności Niewidzialnego stawały się dla nas miejscem i szansą na spotkanie Go, aby Eucharystia była żywym, osobowym kon­taktem z Bogiem za którym będę tęsknił z tygodnia na tydzień i z niecierpliwością ocze­kiwał kolejnego spotkania.

Poprawiony: piątek, 10 grudnia 2010 16:54