Start Archiwum parafii Katecheza na 4 Niedzielę Adwentu
Katecheza na 4 Niedzielę Adwentu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ks. J.C.   
niedziela, 19 grudnia 2010 05:51

Eucharystia jest „Sakramentem - Ofiarą"

Co to znaczy, że Msza święta jest ofiarą?

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że Eucharystia jest ofiarą, ponieważ uobecnia -czyni dostępną- Ofiarę Krzyża. Jest jej pamiątką i udziela j ej owoców (KKK 1366).

Aby nas zbawić Jezus Chrystus złożył Ojcu doskonałą ofiarę z całego swojego życia; ofia­rę miłości i posłuszeństwa, której kulminacyjnym momentem i konsekwencją była śmierć na Krzyżu. Ta krwawa ofiara została złożona raz na zawsze. Jest ofiarą doskonałą! nie potrzeba aby ją ponawiać. Eucharystia w tajemniczy sposób uobecnia Ofiarę Chrystusa. Jest to wielka tajem­nica naszej wiary.

Jest to Ofiara Chrystusa

„Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania ...." (KL,47)

Mówią o tym słowa konsekracji:

„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: To jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane... Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi mojej nowego i wiecznego przy­mierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów ..."

Eucharystia jest także Ofiarą Kościoła.

Podczas Mszy Świętej celebrans zachęca nas:

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący".

Natomiast po przeistoczeniu kierujemy do Pana Boga błaganie:

„Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmar­twychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą Ofiarę.

Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła * i przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojedna­łeś ze sobą..."

Kościół składa Ofiarę Eucharystyczną w łączności z Najświętszą Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi. W Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa (KKK 1370).

Kościół składa Ofiarę Eucharystyczną w różnych intencjach, szczególnie zaś za wiernych zmarłych, którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni, by mogli wejść do światłości i poko­ju Chrystusa (KKK 1371). Dar ofiary Mszy Świętej jest wyrazem naszej miłości do bliskich zmarłych i wszystkich za których podczas Eucharystii się modlimy.

Udział we Mszy Świętej jest wielkim przywilejem. Uczestniczymy w składaniu Ofiary Je­zusa Chrystusa. Przynosimy nasze dary duchowe: nasze modlitwy i naszą pracę, uwielbienie i cierpienia, wszystko to, co przeżywamy ofiarujemy Ojcu Niebieskiemu wraz z Chrystusem. Jest to szansa zjednoczenia się z Ofiarą Chrystusa i doświadczenia jej zbawczej mocy w naszym ży­ciu. Uczestniczymy w Ofierze Chrystusa i uczymy się samych siebie składać w darze Panu Bogu.

Poprawiony: niedziela, 19 grudnia 2010 07:20