Powstanie Bazyliki Drukuj
Wpisany przez Ks.JC   
czwartek, 05 sierpnia 2004 13:17

Nawa głównaTymczasem ruch pielgrzymkowy do Cudownego Obrazu Matki Bożej Studziańskiej ciągle narastał. Pilna była potrzeba zapewnienia temu miejscu stałych kustoszy. Dodatkowym powodem, iż na to miejsce przybyli księża ze Zgromadzenia Filipińskiego, było i to, iż życzeniem Matki Bożej było, aby opiekę nad Jej wizerunkiem pełnili zakonnicy. I właśnie dlatego Ks. Bp Jan Zbąski sprowadza z Gostynia na ziemi wielkopolskiej do Studzianny Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri. W 1674 r. Księża Filipini obejmują opiekę nad tym miejscem. Małe rozmiary kościoła sanktuaryjnego zmuszają ówczesnych Kustoszy do rozpoczęcia budowy większego kościoła.

 Na podstawie zachowanych różnych rachunków należy wnioskować, iż budowę obecnej świątyni w stylu barokowym rozpoczęto już w 1688 r. Niestety nie wiadomo według czyjego projektu powstał ten przepiękny trójnawowy kościół. Nie zachowała się bowiem dokumentacja tego wielkiego, jak na owe czasy przedsięwzięcia. Posiadane źródła pozwalają jedynie w przybliżeniu przedstawić etapy budowy, oraz prac wykończeniowych. Niemniej jednak prace te trwały dość długo. Gdy 23 czerwca 1748 r. Ks. Bp Łucki Franciszek Kobielski dokonuje konsekracji tej świątyni, kościół jest jeszcze właściwie w stanie surowym, bo tylko z trzema ołtarzami: oprócz ołtarza głównego, w transepcie z ołtarzem

Ksiądz bp. Jan ZbąskiŚw. Filipa Neri, kapłana włoskiego żyjącego w XVI w. stygmatyka Ducha Św., założyciela Kongregacji Księży Filipinów i Patrona tej świątyni. Obraz w tym ołtarzu jest kopią obrazu Guido Reni`ego. Drugim ołtarzem w transepcie jest ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego.

Co prawda rozpoczęto już upiększanie tej świątyni malowidłami, których dokonuje franciszkanin Adam Swach w kopule ok. 100 świętych,

w kaplicy Św. Antoniego sceny z życia św. Antoniego z Padwy i Św. Stanisława Bpa ze Szczepanowa, oraz w kaplicy Matki Bożej Różańcowej sceną przekazania różańca przez Matkę Bożą św. Dominikowi, to jednak reszta świątyni jest jedynie otynkowana.

Dalsze prace upiększające świątynię to kolejne ołtarze boczne: Św. Antoniego i Matki Bożej Bolesnej ozdobione tzw. Lakką chińską, Św. Piotra Apostoła, nieznanego malarza z XVIII w., Św. Michała, namalowany przez Władysława Rossowskiego w latach 1890/91, Św. Marii Magdaleny z obrazem dobrego pędzla z XVIII w. z niewyraźną sygnaturą, Św. Jana Chrzciciela, współpatrona tej świątyni z obrazem Buchbindera z 1888 r. 

Pani Anna Starołęska Fundatorka Cudownego ObrazuPod chórem muzycznym z późnobarokowym prospektem organowym z połowy XVIII w na którym znajdują się ograny 18 głosowe przechodzimy obok bardzo starej kamiennej kropielnicy do dwóch kaplic z kopułami: Św. Walentego z obrazem Buchbindera z 1888 r., oraz po przeciwnej stronie Matki Bożej Różańcowej z obrazem Matki Bożej Śnieżnej, otaczanej również czcią w tym sanktuarium. Polichromię całego kościoła, z wyjątkiem wspomnianych już miejsc wykonał w latach 1904 - 1907 krakowski malarz P. Niziński. Jednak najbardziej urzekającym i imponującym jest główny ołtarz z umieszczonym w jego centrum w 1776 r.

Cudownym Obrazem Św. Rodziny z Nazaretu. Obraz zasłaniany jest płytą posrebrzaną z wytłoczonym herbem filipińskim. Blasku i wyrazistości nadaje Obrazowi przepych nowych sukienek ze złotych i srebrnych nici, przetykanych drogimi kamieniami, perłami i pierścionkami, a wykonanych według wzoru i pod kierownictwem P. Prof. Lorentowiczowej przez SS Westiarki z Warszawy w 1968 r. Są to już czwarte, lub piąte sukienki na Obrazie. Poprzednie pochodziły z XVII - XVIII w. Cudowny Obraz został 18 sierpnia 1968 r. ukoronowany papieskimi koronami przez J. Em. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, oraz Ks. Kard. Karola Wojtyłę, Koronacja ks. kardynał Karol Wojtyłaobecnego Papieża i Ks. Bpa Piotra Gołębiowskiego, Administratora Diecezji Sandomierskiej. W tej wielkiej uroczystości wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski, oraz licznie, bo prawie 200 tysięczny zebrany lud wiernych. Akt uroczystej Koronacji był zwieńczeniem od wieków okazywanej czci Bożej Matce w tym Wizerunku. Tę cześć dokumentują najróżniejsze wota dziękczynne. Są wśród nich srebrne serca, pochodzące z XVIII i XIX w., cenne ze srebrnej blachy wykonane tablice, np. dar z Opoczna, z odciskiem Obrazu i z herbem Rawy, srebrny medal z popiersiem króla Augusta III, brosze, obrączki ślubne, ryngrafy, złote łańcuszki, korale itp. Wśród wotów składanych znajdują się również dary króla Jana III Sobieskiego: kryształowo-złoty ołtarzyk polowy, oraz dywan przechowywany obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Nie sposób tu wymienić wszystkich wyrazów dziękczynienia za odebrane łaski, jakie ludzie na przestrzeni tych wieków okazywali Bogu za przyczyną Matki Bożej Świętorodzinnej. Tylko ich część została ukazana w wiszących w Prezbiterium gablotkach. Ołtarz odrestaurowany w 1997 r. o rozmiarach 11 m. szerokości i 18 m. wysokości robi niezwykłe wrażenie. Tym bardziej że jest wykonany, tak jak zresztą inne ołtarze w tej świątyni, oraz chór i ambona z drewna. Pomalowany na stiuk. Przyozdobiony dużymi figurami czterech Ewangelistów ze swoimi znakami rozpoznawczymi: Św. Mateusza z postacią Koronator bp Piotr Gołębiowskianiołka, Św. Jana z orłem, Św. Łukasza z wołem i Św. Marka z głową lwa. Przed ołtarzem wiszą trzy wieczne lampki z XVII w., z których dwie mniejsze z pełno plastycznymi łabędziami nad koszyczkami z akantu, oraz duża w kształcie odwróconego dzwonu, bogato dekorowana, z pełno plastycznymi postaciami trzech łabędzi, przedzielonymi główkami aniołków. Posiada kartusz z herbem łabędzia i inicjałem Janina. Bazylika uderza nas swoją wielkością. Jej wewnętrzne wymiary wynoszą: długość ok. 40 m., wysokość głównej nawy ok. 18 m. Może pomieścić ok. 3000 ludzi. Już z daleka widoczna jest wyrastająca ponad sam budynek świątyni zwieńczająca ją kopuła. Na zewnątrz od ziemi do podstawy krzyża na latarni kopuły. Szczególnym wyróżnieniem było nadanie tej świątyni dnia 8 maja 1974 r. tytułu Bazyliki Mniejszej. Ciągle zachwyca swym pięknem tłumy pielgrzymów odwiedzających to miejsce.

Ołtarz św. Filipa Neri Ołtarz N.S.J. 

Kopuła z latarenką Sklepienie kaplicy św. Antoniego

Chór z organami Ołtarz Główny

Ołtarz Jana Chrzciciela Pilastry pod kopułą Podziemia